ADUNAREA GENERALĂ A CLUBULUI SPORTIV TIBISCUS
Timişoara, 20 martie 2019

Membrii Clubului Sportiv Tibiscus au luat parte la Adunarea Generală anuală care s-a desfăşurat miercuri 20.03.2019, ora 18:00, la sediul Clubului, cu următoarea ordine de zi:
1) Aprobarea Dării de seamă asupra activităţii în anul 2018
2) Aprobarea situaţiilor financiar-contabile pe anul 2018 şi reportarea excedentului/deficitului pe 2019
3) Aprobarea Dării de seamă asupra activităţii în perioada 2012-2019, descărcarea de gestiune a conducerii C.S.Tibiscus şi încetarea mandatului organelor şi funcţiilor de conducere
4) Alegerea membrilor Consiliului Director, a Preşedintelui şi Vicepreşedintelui C.S.Tibiscus
5) Aprobarea Planului de activitate pe anul 2019
6) Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019
7) Diverse